Wiadomości branżowe

ADMIRAL BOATS poprawia wyniki

ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy i stoczniowy na warszawskiej giełdzie, opublikowała wynika za I kwartał. Wynikającą z silnej sezonowości w branży produkcji łodzi motorowych strata netto zmniejszyła się z 2,4 mln zł w I kwartale 2014 roku do 1,2 mln zł w I kwartale 2015 r. Dzięki znacznie niższym kosztom produkcji spółka osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 3,4 mln zł, co oznacza wzrost o 21,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2015 r. ADMIRAL BOATS sprzedało 164 łodzie, wobec 120, które znalazły nabywców w I kwartale roku poprzedniego.

Do zmniejszenia straty netto przyczynił się głównie spadek ponoszonych przez spółkę kosztów. Znacznie obniżyły się koszty produkcji (do poziomu 3,6 mln zł, co oznacza spadek o 25,1% w stosunku do I kw. 2014 r.) oraz koszty ogólnego zarządu, które zamknęły się kwotą 1,4 mln zł (spadły o 9,4%). Zmniejszyły się także pozostałe koszty operacyjne, m.in. dzięki mniejszym nakładom poniesionym na modernizację Zakładu w Tczewie.

Do poziomu 7,0 mln zł zmalały przychody ze sprzedaży, co jest wynikiem zmiany organizacji produkcji w zakresie zmiany zasad współpracy w zakresie sprzedaży towarów i materiałów podwykonawcom.

Pomimo „martwego” okresu w branży, jakim jest dla nas początek każdego roku kalendarzowego, w I kwartale osiągnęliśmy zadowalające wyniki. To efekt dyscypliny kosztowej oraz kontroli zużycia materiałów. Nie tylko sprzedaliśmy w ciągu tych 3 miesięcy o 1/3 łodzi więcej niż w I kwartale 2014 r., ale były to modele lepiej wyposażone, co pozwoliło nam wygenerować wyższe marże – komentuje wyniki Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS.

W I kwartale 2015 roku Spółka poprawiła r/r wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 11,7 p.p i wyniosła 48,3%. Do jej wzrostu przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż lepiej wyposażonych modeli łodzi. Nastąpiła także znaczna poprawa marży EBITDA (wzrost o 27,8 p.p.), która wyniosła 5,6%.

Pierwszy kwartał był okresem intensywnych przygotowań do sezonu sprzedażowego. W związku z tym zaprezentowaliśmy na tegorocznych Międzynarodowych Targach Boot Dusseldorf nowy model łodzi sportowej OceanMaster 680 Cabin oraz przeprowadziliśmy emisję obligacji, aby sprostać dużej liczbie zamówień na nasze łodzie. Warto dodać, że w kwietniu sprzedaliśmy do Norwegii setny egzemplarz naszej najpopularniejszej z linii szybkich łodzi sportowych, czyli OceanMaster 630 – dodaje Andrzej Bartoszewicz.

Marcowa emisja obligacji serii J ADMIRAL BOATS zakończyła się nadsubskrypcją, w wyniku której Spółka pozyskała 6 mln zł. Kwota ta została przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego przed rozpoczynającym się sezonem.


dostarczył infoWire.pl

Źródło ADMIRAL BOATS. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy