Carrefour Polska partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Teaser

Carrefour Polska dołączył do grona firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Członkostwo w FOB to kolejny etap wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w jednej z największych sieci handlowych w Polsce.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, lidera wielkiej dystrybucji w Europie. Skala działalności Grupy Carrefour przekłada się na ogromny wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Jako firma odpowiedzialna i świadoma swojego oddziaływania, Grupa Carrefour stworzyła Strategię Rozwoju Zrównoważonego, która stanowi nieodłączny element strategii biznesowej. Carrefour Polska podejmuje szereg zobowiązań na rzecz rozwoju zrównoważonego wpisujących się w wytyczne Grupy Carrefour. 

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w Carrefour Polska to działania w trzech kluczowych obszarach: rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rozwoju społecznego. CSR w Carrefour Polska jest postrzegany kompleksowo, a realizowane inicjatywy kierowane są do różnych grup interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych, dostawców, społeczności lokalnych i organizacji reprezentujących środowisko naturalne.

Cieszy nas, że znaleźliśmy się w doborowym gronie firm, które tak jak Carrefour Polska, wdrażają zasady CSR w codziennej działalności - przyjęcie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla Carrefour Polska nie tylko wyróżnienie, ale również możliwość wymiany doświadczeń z innymi liderami CSR na polskim rynku. Carrefour Polska realizuje szereg inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. W tym roku szczególnie skupiamy się na przeciwdziałaniu marnotrawstwu poprzez działania podjęte w obszarze zarządzania operacjami, a także poprzez edukację klientów. – mówi Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR w Carrefour Polska.

W realizacji projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności wspierają Carrefour Polska organizacje społeczne takie, jak Caritas Polska, Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, czy Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Część projektów realizowana jest z grantów międzynarodowej Fondation Carrefour.

Bardzo cieszymy się, że grono przystępujących do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu powiększa się o firmę Carrefour Polska. Przyjmując firmę do grona Partnerów opieramy się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych. Bierzemy także pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu a zarazem do rozwoju tego tematu w Polsce. – mówi Mirella Panek – Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tegorocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki” zamieszczono aż trzy praktyki Carrefour Polska:

  • „Zatrudnienie wspierane – innowacyjna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” (obszar wg ISO 26 000: prawa człowieka);
  • „Warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców” (obszar wg ISO 26 000: uczciwe praktyki operacyjne);
  • „Dożywianie z Carrefour” (obszar wg ISO 26 000: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej).

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki” jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/dobre-praktyki/raporty/raport-2012/raport-2012---do-pobrania.html

Więcej informacji na temat społecznej odpowiedzialności w Carrefour Polska znajduje się na stronie carrefour.pl w zakładce Odpowiedzialność Społeczna w Carrefour.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce ponad 500 placówek: hiper- i supermarkety, ponad 40 centrów handlowych, przymarketowe stacje paliw oraz przeszło 300 sklepów franczyzowych Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

< 238462" >
Źródło Carrefour Polska. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top